Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE
"STUDIO" Magdalena Wójcik
28-300 Jędrzejów
ul. Partyzantów 21

Można się z nami kontaktować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od: 9.00-16.00

e-mail: kontakt@sylvanianfamilies-sklep.pl
telefon: +48 501 238 270

NIP:656-167-03-04
REGON: 292391184

WPIS DO EDG nr: 6469 z dnia 20.01.2010
wydany przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa